انقلاب اسلامی - معجزات قرآن -ولایت در قرآن --- نوره قرآن - UNREGISTERED VERSION

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیم
Go to content

Main menu:

انقلاب اسلامی

مباحث دیگر
a href="http://www.peirovan.ir" target="_blank">
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گزیده مباحثم درباره رضاخان برادر اینو بدون اکثر خدمات رضاخان دنباله خدمات قاچاره.ولی رضاخان و پهلوی همرو به اسم خودش تموم کرد. از تاسیس دانشگاه بگیر تا راه آهن و غیره در حالی که طرح و نقشه و استارت کار تمام خدمات دروغین رضاخان از زمان دوره قاچار بود.ولی چون دوره ننگین پهلوی رو در مقابل دوره انقلاب اسلامی قرار بدن همرو  چسبوندن به پهلوی بعدم همون ادامه کار هم که کرده همه کاراشو و نیروشو از غرب اورد و این که شاکار نیست مثل عربستان یا امارات که همه کاراشونو کشورای غربی میکنن و این پیشرفت با زور پول و لوازم و نیرو اوردن از خارج که دوقرون ارزش ندار...و پوشالی .آیا اون زمان مقاله علمی از ایران در خارج چاپ شد ایا اختراع و دستاورد یا مقامی در مسابقات علمی داشتیم نه هیچی همش وارداتی از استکبار بود و سبب نوکری بیشترمون میشد.درضمن اگر بهترین انسان دنیا هم میبود و واقعا خدمات به ایران کرد بود چون یا خدمات و طرحای قاچار رو به اسم خودش ثبت کرد و چونتکمیلی خدمات رو هم مثل کشورای ضعیف و بیعرضه عرب خلیج فارس با اوردن نیروهای خارجی تکمیل کرد بود که این روش ارزشی ندار. حالا اگر فرض هم بکنیم ادم خوبی بود که نبود چون چندین گناه بزرگ نابخشودنی بد داشت همه خوبیای نداشتش هم بباد میرفت..مثل این که یک انسان در طول عمرش ادم خوب و زاهد و عابدی باش ولی بیاد اخر عمری قتل عمد کنه یا چندین گناه کبیره بکن اونوقت تمام نام نیک 80سالش بیاد میره..رضاخان هم چنیدن خبط بزرگ و گناه بسیار بزرگ نابخشودنی درحق این کشور کرد.مثل بخشیدن بخشی از ایران که خونهای عظیمی برای حفظش در طول تاریخ ریخت شد بود مانند بخشیدن کوهای آرارات به ترکیه و ازون بدتر اجرای قانون کاپوتالیسیون که یک سرباز اجنوی هر غلطی و هر جرمی تو ایران بکنه  هیچکس هیچ قاضی و هیچ سرتیپی و حتی خود شاهم نمیتونه بگه بالاچشش ابرو و باید بدون مجازات بفرستنش کشور خودش.یعنی مثلا اگر یک سرباز امریکایی میزد یک یا چنتا ایرانی رو میکشت یا به ناموسش تعرض میکرد حتی حق نداشتن بهش دست بزنن یعنی ننگینتر ازین قانون در طول تاریخ چندین هزار سالیه ایران نبود و نخواهد بود.یا ازون بدتر حجاب رو از سر زن ایرانی بزور برداشت.وقتی میگیم زن ایرانی یعنی تومن تومن با زن چینی مصری بریزیلی اروپایی آمریکایی فرق داره.و فرقش در حیایه زن ایرانی در طول تاریخ کهن ایران بوده چون کتیبهایی سنگی که در تمام کشورهای کهن جهان مثل چین مصر ایتالیا برزیل و... پیدا شده زنانشون رو نیمه برهنه و رقاصه ترسیم کردن و بودن و تنها کتیبهایی که از ایران کهن کشف شده نشون میده زنان ایران از همان ابتدا محجبه باحیا و باوقار بودن و از بالای سر تا پایین پا پوشیده بودن.و در طول تاریخ چندین هزار ساله ایران هیچ بشری بخودش جرات نداد به اجبار حجاب و حیا رو از زنه ایرانی بگیر بغیر از این مردک شیطان صفت رضاخان و درضمن بحرین هم که پسرو پدر باهم بخشیدن بباد دادن رفت..یعنی هر کدوم ازین کارای ننگین کافی بود تا اونفرد رو تا ابد لعن و نفرین کنن که همه این کارای ننگین رو رضا پالونی به تنهایی انجام داده..حالا اینم در اخر بگم بعضیا از جرأت و شجاعت رضاخان میگن.که خیلی جک.چون رضا پالونی فقط برا زیر دستاش شیر بود که میگن فلان نونوارو انداخت تو تنور یا همون قضیه الاغ شاه و...ولی در برابر از خودش پرزورتر موش میشد یعنی در برابر نیروهای اجنوی بخاطر حفظ جان خود و پسرش هیچ مقاومتی نکرد.حتی حداقل در برابر یکیشون.و کشوری رو که برا وجب وجبش خونهای عظیمی ریخته شده بود رو تقدیم اجنوی کرد دودستی.و اونام ممکن بود هربلایی سر ایران بیارن.و هیچ تضمینی برا صداقتشون نبود. یعنی هرجا ذره ای بالاش فشار اوردن یکقسمت و اخرم کل ایرانو داد.در حالی که این اخلاق در احادیث ما بشدت نکوهش شد و اصلا از نشانهای انسان مومن اینکه با از خودش ضعیفتر بسیار نرم برخورد کنه ولی در برابر فرد زورگو سخت برخورد کنه که رضاخان چپه بود.حقیقتا ننگ تاریخ ایران بود...برادر من برو تحقیق کن.و الان که نمیدونی خوب گوش کن.الان ایران تو علوم.ژنتیک جزو ده کشور برتر جهان.تو علوم لیزری جزو هفتای اول.تو علوم نانو جزوه دوازده تای اول جهان.تو علوم رباتیک جزوه پنج کشور اول جهان.تو علم بتون سازی جزوه دهتای اول جهان.تو ساخت ناوبرهای اقیانوس پیما جزو پنج کشوری هست که توانایی ساختشو دار.تو ساخت زیر دریای جزوه هشت کشور جهان هست که توانایی ساخت زیر دریایی دار.تو ساخت موشکهای قاره پیما جزوه یازده کشوری هست که توانایی ساختشو دار.تو ساخت ماهواره فضایی جزوه ده کشوری هست که توانایی ساختشو دار.و حتی تو ارسال ماهواره بفضا جزوه پنج کشوری هست که میتونه و به تکنولوژی پرتاب ماهواره به فضا رسید.چون اون کشورای سازنده ماهواره خیلیاشون فقط توانایی ساختشو دار و توانایی پرتابشو ندارن.و.... خیلی موارد دیگ که ولی حظور ذهن ندارم.داداشم ندونسته خاهشن نظر نده.و اینا همه تو همین سی سال انجام شد.که تاز هشت سالشم جنگ بود.اینا برکات انقلاب اسلامیست

برادر من تمدن عظیم ایران زمین که تمام کشورای منطقه زیر مجموعه ایرانه بزرگ بودن. بر اثر  افول و بی لیاقتی پادشاهان آخر ساسانی شکوه و قدرتش رو به افول گذاشت.و باز با ورود اسلام بخصوص  از بعد پذیرش تشیع باز از لحاظ علمی ایران زمین به جایگاه علمی و ادبیش تا حد زیادی برگشت بود.ولی غرب به این نتیجه رسید بود که برای قدرت مند شدن و صنعتی شدن باید کشورهای دیگرو مستعمره کنه هم برای فراهم کردن کارگر هم برای ایجاد بازار.و دقیقا همین کارایی که الان میکنن که با ایجاد جنگ در کشورهای مختلف جهان انبارهای اسلحه و داروشونو خالی میکنن اون موقم دقیقا با ایجاد جنگهای داخلی در کشورهای مختلف و تقسیم کردنه کشورهای دیگر و حتی شیوع بیماریهای مثری تو کشورها مثل ایران که طاعونو شیوع دادن و با این ترفندها که گفتم کشورهای دیگرو تهت سلطیه خودشون گرفتن.و اقتصاد خودشونو کشیدن بالا.الان اقتصاد و شکوه غربو که میبینی رو خونهای انساهای بسیاری ساخته شده.که اکثرشون آسیایی و آمریکای لاتین و آفریقایی بودن

و در آخر بگم...حالا برادر من اونچیزی که من میدونم رو اگر کسی ندونه هم. ولی اگر منصف باش و به وضع کشورهای اسلامی منطقه نگاه بنداز میفهم که ما خیلی خوب تا الانشم طاقت آوردیم که صدقه سری رهبری سیدعلی خامنه این عارف بلله ست اگر کمی شل میومدیم و لاویهای قدرت شیطانی نفوذ کرد بودن الان وضع ما از صدتای تونسو مصرو لیبی و عراق و سوریه و لبنان و افغانستان و پاکستان و یمن بدتر بود.الان خوب دقت کنی از همشون با ثباتتر ماییم در حالی که هدف اصلی و بیشترین فشارم صدبرابر اونا رو ما آوردن و با فتنه 88 اصلا قبل کشورایی که گفتم نابودیه مارو شروع کردن که با رهبری معظم له و مدد امام زمان عج تیرشون بسنگ خورد و باز هم خواهد خورد

در ادامه مباحثم با اسلام ستیزان و حامیان نظام شاهنشاهی...برادر من اون موقعی که دانشمندان مسلمان مثل شیخ بهایی و دانشمندان دیگر ایرانی حمام و فاضلاب برای شهرای ایران طراحی کرده بودن.آمریکایی ها و اروپاییها  گاو چرونی و گوسفند چرونی تیه علمشون بود و بوی گند تمام زندگیشونو ورداشت بود چون نه میدونستن فاضلاب کشی چی نه حمام چی...ولی بعدها با فتنها و توطئها و ایجاد جنگها و مریضیهای مثری کشور ما و بسیاری از تمدنهای خاومیانرو به عقب پس زدن و مانع پیشرفتشون شدن و بعبارتی همیه دانش مارو دزدیدن و مارو مستعمری فرهنگی و علمی کردن... اینم این همه دانشمند و فیلسوف  ایرانی که خدا و اسلام رو قبول داشتن و مسلمان بودن.یعنی اونا نمیفهمن و شما میفهمی. ابو علی سینا..زکریا رازی.سهروردی..شیخ مفید.خارزمی..فارابی..شیخ بهایی..غیاث الدین جمشید کاشانی..غزالی..شیخ بهایی..ابن رشد..ابوریحان بیرونی..ابن خلدون..جابربن حیان..ابن هیثم..خاجه نصیرالدین طوسی..ابن بطوطه....سعدی حافظ فردوسی عطار و......بازم بگم؟؟؟تازه اینا یکصدم دانشمندا و عرفای مسلمانه که فعلا یادمه چون خیلی معروف بودن.که بشریت بشدت به تک تکشون مدیونه

در ادامه مباحثم...برادر من رضاخان  قطاری که کشید خودش کاره ای نبود.مشاوراش تلاش کردن.و اونم برای این بود که قدرتهای جهانی راحتتر منابعه مارو غارت و حمل کنن.بعدم در قیاس با اون رتبهای علمی ایران که تواین 35 سال که 8سالشم جنگ بود بهش رسیده قابل قیاس نیست.در حالی که اون پدرو پسر رو هم بیش از  نیم قرن حکومت کردن ولی فقط یک قطار کشیدن که اونم همش وارداتی بود فناوریش پس شاکار نبود.و به ازای آنچه غرب براشون کرد صدها برابرش رو غارت کرد.بعدم اونموقع ایران در اصل مستعمره بوده.و نه علمی گسترش دادن پدرو پسر نه فناوری خاصی رو.ولی الان تو این حدود 25سال که انقلاب اسلامی بعد جنگ رو پایه به اندازه 150ساله کشورای دیگه ایران پیشرفت کرده و صدها دانشگاه ساخته شد و رتبهای علمی ایران بشدت تو علوم بسیار پیشرفته ای که در بالا دیروز گفتم بالا رفته.اونم در اوج تحریم.در حالی که اون پدرو پسر تحریمم نبودن و دوبرابر انقلاب اسلامیم بر کشور ایران حکومت کردن.میدونی دستا ورده رضاخان برای ایران چه بود???.(کاپیتولاسیون)این بود که اگر یک آمریکایی یک ایرانی رو یا هر چنتا رو در خاک خود ایران  بدونه دلیل میکشت یا به یک زن ایرانی یا هر چنتا تعرض میکرد.بعد اون جنایتها هیچ ایرانی ای حق نداشت اون آمریکایی جنایتکار رو مجازات کنه.و حتی کمترین بی احترامی بهش بکنه.وگرنه اون ایرانیم مجازات میشد.(یعنی رضاخان تمام مردم کشورشو پستر از حیوون در قبال یک آمریکایی قرار داده بود.تا امنیت و بقای خودش تعمین بشه)پسرخوب اون پدرو پسر وطن فروش و نوکری برای قدرتهای جهان بیش نبودن.و در زمان اونا ایران حیاط خلوته قدرتهای جهانی بود.خوشحالم که این بحثارو مطرح می کنید چون میتونم همه جانبه روشنتون کنم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّـهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ
Back to content | Back to main menu